Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Wczesna interwencja

 • profilaktyka logopedyczna – kobiety w ciąży, dzieci do 1 r.ż.
 • wczesna interwencja w zaburzeniach rozwoju mowy i żywienia małych dzieci
 • stymulacja rozwoju mowy dzieci do 3 r.ż.

Neurologopedia dzieci i dorosłych:

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy (ORM) oraz afazji
 • terapia niepłynności mowy (jąkanie)
 • reedukacja – terapia dzieci z trudnościami w nauce (min. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • terapia dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi, chorych neurologicznie
 • terapia karmienia dzieci
 • terapie poudarowe
 • diagnoza i terapia CAPD (Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego)
 • Terapia elektrostymulacji twarzy ENMOT
 • Kinesiotaping logopedyczny ETTHNO

 

Zapraszam Państwa do gabinetu przy ulicy Zielonej 40 w Rucianem-Nidzie oraz w Piszu, przy ulicy Rybackiej 5b. Jest świetnie wyposażony i bardzo przyjazny dla dzieci w każdym wieku. Godziny zajęć są ustalane indywidualnie, aby jak najlepiej dostosować się do Państwa potrzeb.

Cennik:

 

 Konsultacja neurologopedyczna 60 – 90 minut koszt: 120 zł
 Terapia logopedyczna 40 minut koszt: 90 zł
 Diagnoza neurologopedyczna 2 x 60 minut koszt: 200 zł

Pisemna opinia logopedyczna – 100 zł.

Terapia Neuroflow oraz elektrostymulacja twarzowa ENMOT są wyceniane indywidualnie.

Czas trwania zajęć jest zależny od potrzeb i możliwości ustalanych na początku terapii.

Dojazd do domu pacjenta jest wyceniany indywidualnie.