Nazywam się Beata Dąbrowska, jestem Logopedą.

Ukończyłam studia na kierunku Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią oraz podyplomowe studia logopedyczne pod kierownictwem dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej. Posiadam certyfikaty ukończenia kursów min. z zakresu terapii Opóźnionego Rozwoju Mowy oraz Skutecznej Terapii Jąkania. Prowadzę zajęcia terapii logopedycznej w Rucianem-Nidzie.
Jestem mamą dwóch wspaniałych chłopców.
Zapraszam na terapię, konsultację… lub zwykłą rozmowę :)

Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata.” 

Ludwik Wittgenstein

Mowa jest wyjątkowym, charakterystycznym dla ludzi sposobem porozumiewania się i bez wahania można powiedzieć, że jest fundamentem cywilizacji. Dzięki niej człowiek osiągnął obecny stan rozwoju nauki, kultury, technologii.
Moją misją jest umożliwienie dzieciom i dorosłym z problemami w zakresie mowy, osiągnięcia zdolności do sprawnego komunikowania się, wyrażania myśli i pragnień. Jest to umiejętność niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Im bardziej rozwinięty a nawet wyrafinowany jest nasz sposób komunikowania się, tym większe mamy szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu, na spełnienie marzeń i realizację planów. Przecież słowa są nam potrzebne, żeby stworzyć marzenie i konieczne, żeby je urzeczywistnić.